ส่วนลดฤดูร้อน

ส่วนลดฤดูร้อน

ข้อตกลงและเงื่อนไข
เงื่อนไขการใช้งานมาตรฐาน Andromo

เงื่อนไขการใช้งานและประกาศ DMCA

ข้อกำหนดการใช้งาน

วันที่มีผล: 9 เม.ย. 2020

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียด
โดยการเข้าถึงหรือใช้ไซต์นี้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามสัญญาตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หากต้องการตรวจสอบการแก้ไขเนื้อหาและวันที่มีผล ให้เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้า

1. ภาคี

คู่สัญญาในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้คือคุณ และเจ้าของธุรกิจเว็บไซต์ andromo.com นี้ Andromo (“Andromo”) การอ้างอิงถึง “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”, “เว็บไซต์” นี้หรือ “เว็บไซต์” ทั้งหมดจะถูกตีความให้หมายถึงธุรกิจเว็บไซต์นี้และ Andromo

2 การแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการโพสต์ข้อกำหนดการใช้งานที่แก้ไขซึ่งสามารถเข้าถึงได้เสมอผ่านลิงก์ข้อกำหนดการใช้งานบนหน้าแรกของเว็บไซต์นี้ คุณควรเลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้านี้เป็นระยะเพื่อตรวจสอบการแก้ไขเนื้อหาและวันที่มีผลบังคับใช้ การใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องของคุณตามประกาศแจ้งการแก้ไขหรือข้อกำหนดการใช้งานใหม่บนเว็บไซต์นี้จะถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือข้อกำหนดการใช้งานใหม่

3. การใช้และข้อจำกัด

ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อย่างสมบูรณ์และต่อเนื่องของคุณ Andromo ให้สิทธิ์แก่คุณอย่างจำกัด ไม่สามารถถ่ายโอน ไม่สามารถให้อนุญาตช่วง เพิกถอนได้ ในการเข้าถึงและใช้บริการสำหรับการใช้งานส่วนตัวหรือเชิงพาณิชย์ของคุณในระหว่างข้อกำหนดและในระดับบริการที่คุณ ได้ชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว

ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณอาจใช้พื้นที่สาธารณะของไซต์นี้ได้ แต่สำหรับวัตถุประสงค์ภายในของคุณเองเท่านั้น คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึง (หรือพยายามเข้าถึง) ไซต์นี้ด้วยวิธีการอื่นใดนอกจากผ่านอินเทอร์เฟซที่เราให้ไว้ เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะให้ทำเช่นนั้นในข้อตกลงแยกต่างหาก คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึง (หรือพยายามเข้าถึง) เว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการอัตโนมัติใดๆ (รวมถึงการใช้สคริปต์หรือโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บ) และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในไฟล์ robots.txt ใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ (i) ขายต่อ อนุญาตช่วง โอน มอบหมาย หรือแจกจ่ายไซต์ บริการ หรือเนื้อหาของไซต์; (ii) แก้ไขหรือสร้างงานลอกเลียนแบบตามไซต์ บริการ หรือเนื้อหา; หรือ (iii) “เฟรม” หรือ “สะท้อน” ไซต์ บริการ หรือเนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์อื่นหรืออุปกรณ์ที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ต สิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้สงวนไว้โดยเราและผู้อนุญาตของเรา

4. เราปฏิบัติต่อโพสต์บนไซต์นี้อย่างไร

เราจะไม่ถือว่าข้อมูลที่คุณโพสต์ไปยังพื้นที่ของไซต์นี้ซึ่งผู้อื่นสามารถดูได้ (เช่น ไปยังบล็อก ฟอรัม หรือห้องสนทนา) เป็นกรรมสิทธิ์ ส่วนตัว หรือเป็นความลับ เราไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องตรวจสอบโพสต์ในไซต์นี้หรือใช้การควบคุมด้านบรรณาธิการสำหรับโพสต์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบโพสต์ดังกล่าวและลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมตามดุลยพินิจของเรา ห้ามโพสต์ ส่งต่อ ส่งเสริม ใช้ แจกจ่ายหรือจัดเก็บเนื้อหาที่อาจทำให้เราต้องรับผิดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดหรืออย่างอื่น หรือที่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ หรือขัดต่อมาตรฐานชุมชนที่ยอมรับกันทั่วไป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลและเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูลหรือการรักษาความลับ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และเนื้อหาที่ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ถือเป็นการคุกคาม หรือละเมิดกฎหมายควบคุมการส่งออก

5. การหมิ่นประมาท

ประกาศแจ้งพระราชบัญญัติการหมิ่นประมาท ไซต์นี้เป็นผู้ให้บริการ "บริการคอมพิวเตอร์แบบโต้ตอบ" ภายใต้พระราชบัญญัติการหมิ่นประมาท พ.ศ. 2013 และด้วยเหตุนี้ ความรับผิดของเราในการหมิ่นประมาทและการเรียกร้องอื่น ๆ ที่เกิดจากการโพสต์ไปยังไซต์นี้โดยบุคคลที่สามจึงถูกจำกัดตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นใดที่บุคคลที่สามโพสต์บนเว็บไซต์นี้ เราไม่รับประกันความถูกต้องของการโพสต์ดังกล่าว หรือใช้การควบคุมด้านบรรณาธิการสำหรับโพสต์ดังกล่าว และไม่รับภาระผูกพันทางกฎหมายใด ๆ สำหรับการควบคุมด้านบรรณาธิการของเนื้อหาที่โพสต์โดยบุคคลที่สามหรือความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์ดังกล่าว รวมถึงความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ ในการตรวจสอบหรือตรวจสอบ ความถูกต้องของเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นใดที่มีอยู่ในการโพสต์ดังกล่าว

6 การตรวจสอบ

เราขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้งานไซต์นี้ของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ เราอาจบันทึกหรือบันทึกการใช้งานของคุณในลักษณะที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัวบนโฮมเพจของไซต์นี้

7. ข้อตกลงแยกต่างหาก

คุณอาจได้รับผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณตกลงแยกข้อตกลงตามเงื่อนไขการใช้งานและ/หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือเนื้อหาดังกล่าว

8 ความเป็นเจ้าของ

เราขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้งานไซต์นี้ของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ เราอาจเนื้อหาที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหภาพยุโรปและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นของเราและ/หรือผู้อื่น ยกเว้นสิทธิ์จำกัดที่ได้รับในที่นี้ สงวนลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมด หรือเข้าสู่ระบบการใช้งานของคุณในลักษณะที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัวบนโฮมเพจของไซต์นี้

9 แจ้งให้ทราบ

ไซต์นี้เป็น Software-as-a-Service (SaaS) ตามข้อกำหนดของ Electronic Commerce Directive ไซต์นี้เก็บรักษาข้อมูลติดต่อเฉพาะที่ให้ไว้ด้านล่าง รวมถึงที่อยู่อีเมลและชื่อของคุณ สำหรับการแจ้งเตือนการละเมิดที่อ้างสิทธิ์เกี่ยวกับเนื้อหาที่โพสต์ไปยังไซต์นี้ การแจ้งทั้งหมดควรส่งถึงผู้ติดต่อที่ระบุด้านล่าง (ตัวแทนของเราสำหรับการแจ้งการละเมิดที่อ้างสิทธิ์):

อีเมล: support@andromo.com

คุณสามารถติดต่อตัวแทนของเราเพื่อแจ้งการร้องเรียนการละเมิดที่ระบุไว้ข้างต้นพร้อมกับการร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่โพสต์ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดและเราจะตรวจสอบการร้องเรียนเหล่านั้น หากเราเชื่อว่าเนื้อหาที่โพสต์โดยสุจริตใจที่จะละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าว และเราจะแจ้งให้ฝ่ายที่โพสต์ทราบว่าเนื้อหานั้นถูกบล็อกหรือลบออก

ในการแจ้งให้เราทราบถึงข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ คำสั่งพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กำหนดให้คุณต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้: (i) คำอธิบายของงานที่มีลิขสิทธิ์ที่อยู่ภายใต้การเรียกร้องของการละเมิด; (ii) คำอธิบายของเนื้อหาและข้อมูลที่มีการละเมิดเพียงพอที่จะอนุญาตให้เราค้นหาเนื้อหาที่ถูกกล่าวหา; (iii) ข้อมูลติดต่อสำหรับคุณ รวมถึงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือที่อยู่อีเมลของคุณ (iv) คำชี้แจงของคุณว่าคุณมีความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าเนื้อหาในลักษณะที่ร้องเรียนไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนหรือโดยการดำเนินการของกฎหมายใด ๆ (v) คำชี้แจงของคุณซึ่งลงนามภายใต้บทลงโทษการเบิกความเท็จว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนนั้นถูกต้องและคุณมีอำนาจในการบังคับใช้ลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด; และ (vi) ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ ความล้มเหลวในการรวมข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้นทั้งหมดอาจส่งผลให้การประมวลผลการร้องเรียนของคุณล่าช้า

10. ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

ยกเว้นตามที่อาจมีให้ในข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากที่ลงนามโดยคู่สัญญา บริการ เนื้อหา และ/หรือผลิตภัณฑ์บนไซต์นี้มีให้ "ตามที่เป็น" และเราและผู้อนุญาตรายใดของเราไม่ได้ทำการรับรองใดๆ ด้วยข้อกำหนดหรือการรับประกัน ให้กับผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือเนื้อหาดังกล่าว เว้นแต่จะระบุไว้ในข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากที่ลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายหรือข้อตกลงแยกต่างหากที่มาจากไซต์นี้ เว็บไซต์นี้และผู้อนุญาตจะปฏิเสธความรับผิดโดยเฉพาะ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย การอนุญาตใดๆ และโดยชัดแจ้งนี้ เว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือเนื้อหาที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขายได้ ความสมบูรณ์ ความตรงต่อเวลา ความถูกต้อง การไม่ละเมิด หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ ไซต์นี้และผู้ให้อนุญาตไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือเนื้อหา: (A) จะปลอดภัย ทันเวลา ไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ ระบบ ซอฟต์แวร์อื่นใด หรือข้อมูล (B) จะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของคุณ หรือ (C) จะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ การปฏิเสธความรับผิดชอบเหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงนี้ ห้ามซื้อหรือใช้งานรายการที่นำเสนอโดยเว็บไซต์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อยกเว้นภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดชอบเหล่านี้ หากการรับประกันโดยนัยไม่อาจปฏิเสธได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ การรับประกันโดยนัยใดๆ จะถูกจำกัดในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ บางรัฐหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการจำกัดว่าการรับประกันโดยนัยอาจมีระยะเวลานานเท่าใด ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

11 การจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ไซต์นี้และ/หรือผู้อนุญาตไม่ต้องรับผิดต่อใครก็ตามสำหรับความเสียหายทางตรง ทางอ้อม การลงโทษ พิเศษ ที่เป็นแบบอย่าง โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายอื่นๆ ของประเภทหรือประเภทใดๆ (รวมถึงการสูญเสียข้อมูล ผลกำไร ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ) ที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใดทางหนึ่งที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือเนื้อหา การหยุดชะงัก ความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาดหรือการละเว้น โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุ แม้ว่าไซต์นี้จะมาก่อนหรือโดยส่วนตัวก็ตาม แจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

12. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์นี้

เราให้สิทธิ์แก่คุณอย่างจำกัด เพิกถอน และไม่ผูกขาดในการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไซต์นี้ โดยที่ลิงก์ดังกล่าวต้องไม่สื่อถึงเราหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราในเรื่องที่เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด เสื่อมเสีย หรือไม่เหมาะสม คุณไม่สามารถใช้โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือชื่อทางการค้าที่อาจแสดงบนเว็บไซต์นี้หรือภาพกราฟิกที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ในลิงก์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

13. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เราไม่ได้ตรวจสอบหรือควบคุมเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เชื่อมโยงไปยังหรือจากเว็บไซต์นี้ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของพวกเขา และไม่ได้รับรองว่าเนื้อหาของพวกเขาถูกต้องหรือเหมาะสม การใช้ไซต์ของบุคคลที่สามเป็นความคิดริเริ่มของคุณเองและเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์อื่นๆ

14. การเข้าร่วมโปรโมชั่นของผู้โฆษณา

คุณอาจติดต่อหรือเข้าร่วมในการส่งเสริมการขายของผู้โฆษณาที่โปรโมตผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหาของตนบนไซต์นี้ การติดต่อหรือการเข้าร่วมใดๆ ดังกล่าว รวมถึงการส่งมอบและการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหา ถือเป็นระหว่างคุณและผู้โฆษณาแต่ละรายเท่านั้น

15. ข้อมูลสิทธิผู้บริโภค

คำสั่งสิทธิผู้บริโภค 2011/83/EU หากไซต์นี้เรียกเก็บค่าบริการ ผลิตภัณฑ์ เนื้อหา หรือข้อมูล ข้อมูลราคาจะถูกโพสต์โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสั่งซื้อสำหรับไซต์นี้ เราเก็บรักษาข้อมูลติดต่อเฉพาะรวมถึงที่อยู่อีเมลสำหรับการแจ้งเตือนการร้องเรียนและการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการกำหนดราคาตามคำสั่งสิทธิผู้บริโภค การติดต่อทั้งหมดควรส่งถึงตัวแทนของเราเพื่อแจ้งให้ทราบตามที่อยู่ต่อไปนี้:

อีเมล: support@andromo.com

คุณสามารถติดต่อเราเพื่อร้องเรียนและสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดราคา และเราจะตรวจสอบเรื่องเหล่านั้นและตอบกลับข้อซักถาม

ฝ่ายร้องเรียนเรื่องสิทธิผู้บริโภคของ Europees Consumenten Centrum สามารถติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ Postbus 487 3500 AL Utrecht หรือทางโทรศัพท์ที่ 030 - 232 6440

16. อนุญาโตตุลาการ เขตอำนาจศาลและสถานที่และกฎหมายควบคุม

ยกเว้นการดำเนินการเพื่อปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและการบังคับใช้คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการในที่นี้ ข้อพิพาท การโต้เถียง หรือการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือการละเมิดข้อตกลงจะต้องส่งถึงและแก้ไขในที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎของเนเธอร์แลนด์ ศาลที่มีผลบังคับใช้ กล่าวคือ ศาลพาณิชย์เนเธอร์แลนด์ (“ป.ป.ช.”) จะต้องมีอนุญาโตตุลาการหนึ่งคน และอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะถูกเลือกโดยข้อตกลงร่วมกันของคู่กรณีตามกฎ ป.ป.ช. การอนุญาโตตุลาการจะเกิดขึ้นในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ อนุญาโตตุลาการจะใช้กฎหมายของไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์กับประเด็นข้อพิพาททั้งหมด การโต้เถียงหรือข้อเรียกร้องจะได้รับการอนุญาโตตุลาการเป็นรายบุคคลและจะไม่รวมอยู่ในอนุญาโตตุลาการใด ๆ กับการเรียกร้องหรือการโต้เถียงของฝ่ายอื่นใด ผลการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย และอาจยื่นฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจศาลเพื่อบังคับใช้ การบังคับใช้คำชี้ขาดหรือคำพิพากษาใดๆ ให้อยู่ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการยอมรับและการบังคับใช้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ

ศาลของเมืองไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ และศาลที่ใกล้ที่สุดจะเป็นเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีเฉพาะสำหรับกระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดที่ไม่ได้รับการอนุญาโตตุลาการภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และข้อตกลงนี้จะตีความภายใต้กฎหมายเหล่านั้น

17 การเป็นโมฆะ

หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถูกประกาศว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดดังกล่าวมีการแก้ไขในขอบเขตที่จำเป็นและเป็นไปได้เพื่อให้มีผลใช้บังคับและบังคับใช้ได้ ในกรณีใด ๆ การไม่สามารถบังคับใช้หรือความไม่ถูกต้องของข้อกำหนดใด ๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ และข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่และมีผลบังคับและตีความและบังคับใช้ราวกับว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้รวมอยู่หรือได้รับ แก้ไขตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้วแต่กรณี

18 เหตุสุดวิสัย

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากความล่าช้าหรือความล้มเหลวของการส่งมอบที่เกิดขึ้นจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของเราและปราศจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำของพระเจ้า การกระทำของผู้มีอำนาจทางแพ่งหรือทางการทหาร ไฟไหม้ การจลาจล , สงคราม, การคว่ำบาตร, การหยุดชะงักทางอินเทอร์เน็ต, การโจมตีของแฮ็กเกอร์ หรือความล้มเหลวในการสื่อสาร

19 ความเป็นส่วนตัว

โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์นี้ ซึ่งควบคุมการเข้าชมไซต์นี้ด้วย นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสามารถเข้าถึงได้จากโฮมเพจของเว็บไซต์ของเราเสมอ

ส่วนลดฤดูร้อน

คูปอง 300 ใบใช้ได้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม

งานอดิเรก

-30%*

ใช้รหัสโปรโมชั่นนี้:

ซัมม์24ช

อัลตร้า

-32%*

ใช้รหัสโปรโมชั่นนี้:

ซัมม์24ยู

แอพเกม

-35%*

ใช้รหัสโปรโมชั่นนี้:

Summ24ESRG

แอปบริการ

-35%*

ใช้รหัสโปรโมชั่นนี้:

Summ24ESRG

อีคอมเมิร์ซ

-35%*

ใช้รหัสโปรโมชั่นนี้:

Summ24ESRG

RESELLER

-35%*

ใช้รหัสโปรโมชั่นนี้:

Summ24ESRG

งานอดิเรก

-30%*

ใช้รหัสโปรโมชั่นนี้:

ซัมม์24ช

อัลตร้า

-32%*

ใช้รหัสโปรโมชั่นนี้:

ซัมม์24ยู

แอพเกม

-35%*

ใช้รหัสโปรโมชั่นนี้:

Summ24ESRG

แอปบริการ

-35%*

ใช้รหัสโปรโมชั่นนี้:

Summ24ESRG

อีคอมเมิร์ซ

-35%*

ใช้รหัสโปรโมชั่นนี้:

Summ24ESRG

RESELLER

-35%*

ใช้รหัสโปรโมชั่นนี้:

Summ24ESRG

* – เปอร์เซ็นต์ส่วนลดคำนวณจากส่วนลดการสมัครสมาชิกรายปี 25% พร้อมส่วนลดเพิ่มเติมตามแพลตฟอร์ม